ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันทักษะวิชาการชิงถ้วยสว่างบริบูรณ์ ของนักเรียนโรงเรียนวุฒิวิทยา
เด็กชายพริษฐ์ พงศ์สถาพร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันคณิตคิดเร็วโดยใช้ โปรแกรม GSP
เด็กชายพริษฐ์ พงศ์สถาพร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันคณิตคิดเร็วโดยใช้ โปรแกรม GSP
เด็กหญิงหยิท หนิง ลัม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
เด็กชายศุภโชค เกศเลิศธรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เด็กหญิงจิรภิญญา พิเชียรวงศ์ ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันเล่าน
เด็กหญิงหยิท หนิง ลัม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2561,08:30   อ่าน 18 ครั้ง