ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 2561 สอบได้ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน และประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังทุกคนค่ะ
ขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 2561 สอบได้ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน และประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังทุกคนค่ะ
ขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 2561 สอบได้ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน และประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังทุกคนค่ะ
ขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 2561 สอบได้ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน และประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังทุกคนค่ะ
ขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 2561 สอบได้ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน และประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังทุกคนค่ะ
ขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 2561 สอบได้ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน และประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังทุกคนค่ะ
ขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 2561 สอบได้ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน และประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังทุกคนค่ะ
ขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 2561 สอบได้ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน และประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังทุกคนค่ะ
ขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 2561 สอบได้ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน และประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังทุกคนค่ะ
ขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 2561 สอบได้ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน และประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังทุกคนค่ะ
ขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 2561 สอบได้ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน และประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังทุกคนค่ะ
ขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 2561 สอบได้ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน และประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังทุกคนค่ะ
ขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 2561 สอบได้ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน และประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังทุกคนค่ะ
ขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 2561 สอบได้ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน และประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังทุกคนค่ะ
ขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 2561 สอบได้ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน และประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังทุกคนค่ะ
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2562,17:24   อ่าน 213 ครั้ง