ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบรางวัลนักเรียนเรียนดีและสร้างชื่อเสียงโรงเรียน วันที่ 16 ก.ย 62 ณ โรงเรียนวุฒิวิทยา 2
中华会馆发奖
中文考试期末发奖
初中鼓励奖
小学鼓励发奖
期末考试第一名
期末考试第二名
期末考试第三名
发放HSK成绩单
发放HSK成绩单
合唱队发奖
宝石王杯发奖
宝石王杯发奖
抄书比赛优秀奖
抄书比赛第一名
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2562,10:32   อ่าน 383 ครั้ง