ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทัศนศึกษาและเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา และห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา/ห้องสมุดมีชีวิตอบจ.ชลบุรี/ท้องฟ้าจำลองชลบุรี/อุทยานการเรียนรู้ชลบุรี ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2563,11:49   อ่าน 105 ครั้ง