ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร ร.ร.วุฒิวิทยา 2 (ครูจีน)

Mr.Gao Qingchun

Miss Cai Zhuoxiu

Mr.Zhang Shaohua

Mr.Sun Fuzeng

Miss.Cheng Jing

Miss.Zhao Jie

Miss.Bai Xue

Mr.Chen Haibin