ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร ร.ร.วุฒิวิทยา 2 (ปฐมวัย)

นางเฉลิมขวัญ เจียมฮวดหลี
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

นางสาวนันทพัชร์ เกียรติ์ธนสิน
ครูประจำชั้นอนุบาล 1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางน้ำผึ้ง แบล็คเวลล์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางธัญดา จันทร์หอม
ครูประจำชั้นอนุบาล 3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวสุจิตตรา ชุมพล
ครูพี่เลี้ยง