ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 ก.ย. 61 ถึง 01 ต.ค. 61 เข้าค่ายลูกเสือ ว.ว.2 ที่สวนเสือศรีราชา
28 ก.ย. 61 เก็บโต๊ะเตรียมกินเจ
26 ก.ย. 61 แจกรางวัลภาษาจีน ว.ว.2
26 ก.ย. 61 ถึง 28 ก.ย. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/61
25 ก.ย. 61 แจกรางวัลภาษาจีน ว.ว.1
24 ก.ย. 61 ประกาศผลการสอบภาษาจีน
03 ก.ย. 61 ถึง 07 ก.ย. 61 การสอบปลายภาคภาษาจีน
24 ส.ค. 61 แจกรางวัลการแข่งขันพูดภาษาจีน ว.ว.2