ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียนวุฒิวิทยา


วุฒิวิทยาการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่
ก้องไกลในชื่อเสียงเรียงนาม
ผู้คนถามหา เรารักร่วมใจทุกคน
ล้วนมีคุณค่าปรารถนาหาความรู้
ควบคู่กับการกีฬา มาพวกเรา
มาร่วมมือกันทุกคน ค้นตำราหาวิชา
ใส่ตน ให้คนเขาร่ำลือ ดังลั่น
ว่าเรารักสามัคคีและมีวินัย
วุฒิวิทยาของเราสกาวดังดวงไฟ
สุกใสในที่นี้มากมีแห่งคลังปัญญา