ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการสอบHSK&HSKK / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ HSK&HSKK
ผลการสอบHSKชั้นป๖ ม๓และม๔(วันที่๖ ธันวาคม ๒๕๕๘)
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.43 KB
รายชื่อสอบวัดระดับภาษาจีน hsk,hskk โรงเรียนวุฒิวิทยา วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 177.7 KB
รายชื่อสอบวัดระดับภาษาจีน hsk,hskk โรงเรียนวุฒิวิทยา วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 446.52 KB