ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการสอบHSK&HSKK / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ HSK&HSKK
รายชื่อสอบวัดระดับภาษาจีน hsk,hskk โรงเรียนวุฒิวิทยา วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 398.66 KB
รายชื่อสอบวัดระดับภาษาจีน hsk,hskk โรงเรียนวุฒิวิทยา วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 355.33 KB
รายชื่อสอบวัดระดับภาษาจีน hsk,hskk โรงเรียนวุฒิวิทยา วันเสาร์ที่ 11มกราคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 396.9 KB
รายชื่อสอบวัดระดับภาษาจีน hsk,hskk โรงเรียนวุฒิวิทยา วันอาทิตย์ที่ 1ธันวาคม 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.39 KB
รายชื่อสอบวัดระดับภาษาจีน hsk,hskk โรงเรียนวุฒิวิทยา วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94.23 KB
รายชื่อสอบวัดระดับภาษาจีน hsk,hskk โรงเรียนวุฒิวิทยา วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.83 KB
รายชื่อสอบวัดระดับภาษาจีน hsk,hskk โรงเรียนวุฒิวิทยา วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.17 KB
รายชื่อสอบวัดระดับภาษาจีน hsk,hskk โรงเรียนวุฒิวิทยา วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 340.11 KB
รายชื่อสอบวัดระดับภาษาจีน hsk,hskk โรงเรียนวุฒิวิทยา วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 433.24 KB
รายชื่อสอบวัดระดับภาษาจีน hsk,hskk โรงเรียนวุฒิวิทยา วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.42 KB
รายชื่อสอบวัดระดับภาษาจีน hsk,hskk โรงเรียนวุฒิวิทยา วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 446.52 KB
รายชื่อสอบวัดระดับภาษาจีน hsk,hskk โรงเรียนวุฒิวิทยา วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 177.7 KB
ผลการสอบHSKชั้นป๖ ม๓และม๔(วันที่๖ ธันวาคม ๒๕๕๘)
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.43 KB