ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการสอบHSK&HSKK / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ HSK&HSKK
รายชื่อสอบวัดระดับภาษาจีน hsk,hskk โรงเรียนวุฒิวิทยา วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.17 KB
รายชื่อสอบวัดระดับภาษาจีน hsk,hskk โรงเรียนวุฒิวิทยา วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 340.11 KB
รายชื่อสอบวัดระดับภาษาจีน hsk,hskk โรงเรียนวุฒิวิทยา วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 433.24 KB
รายชื่อสอบวัดระดับภาษาจีน hsk,hskk โรงเรียนวุฒิวิทยา วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.42 KB
รายชื่อสอบวัดระดับภาษาจีน hsk,hskk โรงเรียนวุฒิวิทยา วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 446.52 KB
รายชื่อสอบวัดระดับภาษาจีน hsk,hskk โรงเรียนวุฒิวิทยา วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 177.7 KB
ผลการสอบHSKชั้นป๖ ม๓และม๔(วันที่๖ ธันวาคม ๒๕๕๘)
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.43 KB