ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ขั้นตอนการสมัครสอบออนไลน์
ขั้นตอนการสมัครสอบออนไลน์ 网上报名程序
ข่าวดี เริ่มปี ๒๕๕๙ ทางศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน เปิดรับสมัครผ่านทางออนไลน์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 563.06 KB