ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560 (โรงเรียนวุฒิวิทยา 2)
โรงเรียนวุฒิวิทยา 2 เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ในระดับชั้นประถมศึกษา 1 - 6 และมัธยมศึกษา 1 - 6 ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนใหม่อยู่ทางไปวัดใหม่บ้านสวน
โพสเมื่อ :    อ่าน 5942 ครั้ง