ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1ระหว่าง วันที่ 17-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
ชื่อนักเรียน : ประกาศผลรางวัลนักเรียนโรงเรียนวุฒิวิทยา 2 ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2560,15:34   อ่าน 796 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนวุฒิวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)
ชื่อนักเรียน : การแข่้งขันระดับมัธยม 1-5
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2559,19:11   อ่าน 365 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันว่ายน้ำ รายการแข่งขัน \"ปิยมงคลมหาราชรำลึก
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพริษฐ์ พงศ์สถาพร ป.2/1
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2559,11:46   อ่าน 417 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ชื่อนักเรียน : กลุ่มนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย - ประถมศึกษาโรงเรียนวุฒิวิทยา
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2559,09:49   อ่าน 610 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสาตร์ และคณิตศาสตร์ของสถาบัน สสวท
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงฑิตฐิตา เมฆวัฒนากาญจน์
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2559,11:30   อ่าน 471 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงฑิตฐิตา เมฆวัฒนากาญจน์
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2559,11:22   อ่าน 470 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน TAEKWONDO ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11 -12 ปี หญิง ระดับสายแดง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจิรัชญา วิจารย์
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2559,15:08   อ่าน 458 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันเทควันโด (เคียวรูกิ)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายคณนาถ วรศักดิ์สิริกุล
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2559,15:53   อ่าน 500 ครั้ง